Miljöforum Gävleborg

Miljöforum Gävleborg utvecklar ett hållbart Gävleborg i linje med Agenda 2030. Vi samlar offentlig sektor för engagemang och handlingskraft i miljö och klimatarbetet.

Vad är Miljöforum Gävleborg?

Alla offentliga organisationer i Gävleborg delar samma nationella och regionala målsättningar inom miljöområdet. Vi har därför beslutat att arbeta tillsammans för att ta oss an våra gemensamma utmaningar istället för att försöka lösa dem på egen hand.

Miljöforum Gävleborg leds av en samverkansgrupp med representanter från alla kommuner, Länsstyrelsen Gävleborg, Högskolan i Gävle och Region Gävleborg som är sammankallande. Samverkansgruppen bedriver ett övergripande utvecklingsarbete och startar arbetsgrupper med bestämda uppgifter att utföra. Arbetsgrupperna är öppna för alla som vill bidra till att Gävleborg blir mer hållbart. Det spelar ingen roll om du är en förening, företagare eller medborgare. Arbetet utgår från miljömålen, den regionala utvecklingsstrategin (RUS), och politiska prioriteringar. 

Vill du vara med och bidra till att Gävleborg blir mer hållbart? Läs mer om de olika arbetsgrupperna och engagera dig tillsammans med oss!