Arbetsgrupper

Valet av vilka arbetsgrupper som ska starta baseras på vilken miljönytta arbetet har, vilket samverkansbehov som finns, vilken möjlighet som finns till finansiering samt vilket intresse som finns för att driva arbetsgruppen.

Nedan följer en beskrivning samt kontaktuppgifter till de arbetsgrupper som pågår.

Kretsloppsplaner

Lärande för
hållbar utveckling