Fossilfritt Gävleborg

Fossilfritt Gävleborg 2030 är satsningen som syftar till att skapa ett fossilfritt transportsystem i Gävleborg innan 2030. Målet gäller hela länet, det vill säga både offentliga organisationerna, företag och medborgare. Arbetet ska även stärka upp och ta tillvara på de regionala utvecklingseffekterna som kommer att uppstå när arbetet börjar ta fart. Fokus ligger på infrastruktur, fordon, drivmedel och beteendeförändring

Läs mer här: www.regiongavleborg.se/samverkanswebben/utveckling-samverkan/miljo-energi-och-klimat/fossilfritt-gavleborg-2030/

Kontaktperson:

Malin Lidov Heneryd – Avdelningschef, Region Gävleborg
malin.lidov.heneryd@regiongavleborg.se
0730 961 811