Lärande för hållbar utveckling

LHU-nätverk Gävleborg: Lärande för hållbar utveckling rustar barn och elever för framtiden

I Gävleborgs län finns ett nätverk för lärande för hållbar utveckling (LHU): ”LHU-nätverk Gävleborg”.  Nätverket verkar för  att ge barn och unga kunskap, handlingskompetens, inspiration och hopp, för att kunna agera för en hållbar samhällsutveckling.  Här Involveras personer som i olika roller arbetar i och med utbildningsverksamhet för barn och elever i åldrarna 1-19 år, där pedagoger och skolledare är den huvudsakliga målgruppen.  Nätverket möjliggör för kompetensutveckling, erfarenhetsutbyten och samarbeten av olika slag.

Hållbar utveckling handlar om en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Med handlingskompetens menas kunskap, vilja och förmåga att påverka livsstil och levnadsvillkor för en hållbar utveckling på ett sätt som inkluderar såväl dagens som kommande generationer, samt att ta ett globalt ansvar.  Lärande för hållbar utveckling är en del av Agenda 2030 – de Globala målen för hållbar utveckling, som tagits fram av FN, och som nu hela världen arbetar för.

I nätverket deltar länets alla kommuner. Sammankallande för nätverket är RucX, Regionalt utvecklingscentrum vid Högskolan i Gävle.  Medfinansiärer är Region Gävleborg, Länsstyrelsen och Gävle kommun.  Exempel på ytterligare samarbetspartners är Skolverket, Universitets- och högskolerådets verksamhet Den Globala Skolan,CESD – det nationella chefsnätverket för LHU, Världsnaturfonden WWF och projektet Regional världsarvspedagogik.

Exempel på aktiviteter som nätverket arrangerar är inspirationsdagar två gånger per år, kompetensutveckling för skolledare, förstudie för en regional naturskola och nyhetsbrev till nätverkets medlemmar. 

Målgrupp för nätverket är alla pedagoger, skolledare och andra offentliga tjänstepersoner som i olika roller arbetar i och med utbildningsverksamhet för barn och elever i åldrarna 1-19 år.  Det är kostnadsfritt att delta i nätverket och aktiviteterna är frivilliga.  Även du som arbetar för LHU utanför offentliga sektorn är välkommen att kontakta oss om du har idéer på möjliga samarbeten. 

Kontaktuppgifter: 

Signhild Olsson, verksamhetsledare, RucX, Regionalt utvecklingscentrum vid Högskolan i Gävle och leder LHU-nätverk Gävleborg

E-post: ruc@hig.se

Skolverkets sol för LHU

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.