Mer Solel i Gävleborg

Vi är en samverkansgrupp bestående av representanter från länets kommuner, kommunala fastighets-, bostads- och energibolag, Länsstyrelsen i Gävleborg, Högskolan i Gävle samt Region Gävleborg. 

Målet med vårt arbete är att utöka energiproduktionen från solel i Gävleborg

Syftet med samverkansgruppen är att:

  • Förenkla solelsutbyggnaden genom att undanröja hinder genom dialog med aktörer inom solel.
  • Hitta samarbeten och gemensamma lösningar för upphandling av solel
  • Hitta finansiering för eventuella gemensamma projekt
  • Se över möjligheter till olika investeringslösningar
  • Lära av andra och varandra

Kontaktperson:
Magnus Olander – projektledare – Region Gävleborg
magnus.olander@regiongavleborg.se