LHU-nätverk Gävleborg: Lärande för hållbar utveckling rustar barn och elever för framtiden

I Gävleborgs län finns ett nätverk för lärande för hållbar utveckling (LHU): ”LHU-nätverk Gävleborg”.  Nätverket verkar för att ge barn och unga kunskap, handlingskompetens, inspiration och hopp, för att kunna agera för en hållbar samhällsutveckling utifrån Agenda 2030.  Här Involveras personer som i olika roller arbetar i och med utbildningsverksamhet för barn och elever i […]