Mer Solel i Gävleborg

Vi är en samverkansgrupp bestående av representanter från länets kommuner, kommunala fastighets-, bostads- och energibolag, Länsstyrelsen i Gävleborg, Högskolan i Gävle samt Region Gävleborg.  Målet med vårt arbete är att utöka energiproduktionen från solel i Gävleborg Syftet med samverkansgruppen är att: Förenkla solelsutbyggnaden genom att undanröja hinder genom dialog med aktörer inom solel. Hitta samarbeten […]